شعار سال و عکس رهبری

شعار سال و عکس رهبری

سازمان مدیریت آرامستان های شهر رشت

سازمان مدیریت آرامستان های شهر رشت

boss
جواد شهند

جواد شهند

ریاست سازمان مدیریت آرامستان های شهر رشت

پروردگار متعال و مهربان را بسیار شاکرم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و شهید پرور شهر رشت را به بنده ی حقیر عنایت فرمود. امید است توفیق همراهی و همدلی و نظرات ارشادی همه شهروندان در مسیر توسعه پایدار شهری نصیب اینجانب شود تا با توکل و لطف حضرت باریتعالی ، توفیق یافته بتوانم در سایه توجهات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه اطهار و حضرت ولی عصر (عج)، انجام وظیفه نمائیم.

boss

رشت من

boss

سامانه شهروند سپاری

boss

سامانه شفافیت

boss

سامانه ۱۳۷

boss

پورتال شورای اسلامی